Reactivació Badalona

Transparència

Com a organisme públic, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a disposició de tota la ciutadania informació sobre la nostra Societat.

Totes les informacions recollides en aquest apartat s’organitzen en tres grans grups: informació com a institució pública i la nostra organització, informació jurídica i informació de caire econòmic.