Reactivació Badalona

Línies d’activitat

Per tal d’assolir els objectius de desenvolupament econòmic que ens proposem, a Reactivació Badalona posem a disposició de ciutadans i empreses 5 línies d’activitat principals adreçats a les necessitats que puguin sorgir a l’hora de crear, dur o fer créixer un negoci:

Emprenedoria, empresa i innovació

Des de Reactivació Badalona estem compromesos amb el foment de l’emprenedoria com a eina de creixement personal. Dur a terme el vostre projecte és la fita que més bé reflecteix aquest progrés; i el nostre compromís és acompanyar-vos per tal d’assolir-ho.

L’activitat econòmica que se’n deriva també beneficia el conjunt de la societat, i per tant constitueix un dels motors principals del creixement i evolució socioterritorial de la ciutat.

Per tal de fomentar aquesta activitat, posem a la disposició d’emprenedors i projectes tot un seguit de serveis bàsics durant el començament i llançament de l’empresa –així com lloguer d’espais, assessorament i primeres passes–, la maduració –cursos de formació, adquisició i perfeccionament de tècniques i disciplines– i l’expansió.

Entre d’aquestes funcionalitats, destaca el servei de mentoria, que ens permet fer-vos costat en dues de les etapes més rellevants d’una empresa: l’inici i el creixement. Us ajudem en tot allò que calgui perquè tots els vostres recursos puguin ser destinats a la consolidació del projecte, un esforç inicial i necessari que es torna a repetir quan una iniciativa vol créixer i obrir-se a nous mercats i territoris.

Desenvolupament socioeconòmic

Defensem que promoure el desenvolupament econòmic de la ciutat és, també, promoure el benestar social i l’arrelament de la ciutadania al territori. La generació d’oportunitats d’evolució per a idees innovadores i de millora de la qualitat de vida per a les persones, així com la creació d’ocupació qualificada són dos pilars bàsics que guien els aspectes socioeconòmics que tenim presents a Reactivació Badalona.

En el marc de les nostres iniciatives, desenvolupem accions concretes amb què volem involucrar el conjunt d’empreses i persones empresàries de la ciutat:

Reactivació Badalona SA ofereix diagnosi finançades per ajudar a les empreses a millorar l’eficiència energètica, implementar l’economia circular, fomentar la innovació i la digitalització i facilitar la internacionalització. Els fons són limitats i s’atorgaran per ordre de sol·licitud. Per a més informació, contacteu amb el departament de promoció econòmica al telèfon 934648000 o al correu electrònic bcin@bcin.cat.

A banda de les nostres iniciatives particulars i de les oportunitats que generem a la ciutat de Badalona, vam constituir i formem part activa de l’Eix Besòs Circular, un projecte intermunicipal per impulsar l’economia circular i la simbiosi industrial a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet tot oferint un servei de suport a la indústria local per ajudar-la a avançar cap a l’economia circular. Es pretén que les empreses facin un ús més eficient dels recursos, fomentin la cooperació entre elles i explorin noves oportunitats de negoci; aconseguint així beneficis econòmics, socials i ambientals.

A través de l’Eix Besòs Circular, aconseguim l’optimització dels recursos disponibles entre els milers d’empreses instal·lades al Barcelonès Nord, la generació i compartició de noves oportunitats de negoci i la minimització de l’impacte ambiental de la nostra activitat. Com a objectiu principal, l’Eix busca establir un funcionament d’economia circular entre les empreses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs en un procés de simbiosi industrial. Podeu trobar més informació sobre l’Eix Besòs Circular aquí.

El turisme es considera un important motor dinamitzador del desenvolupament socioeconòmic per la seva capacitat de generar ocupació i riquesa en el territori, i pel seu efecte multiplicador, generant benefici no només en el mateix sector, sinó també en altres relacionats.

Per això, treballem en una planificació responsable del desenvolupament turístic a Badalona, on l’objectiu és liderar projectes que permetin ressaltar els principals atractius de la nostra ciutat.

Des de Reactivació Badalona ens encarreguem de desenvolupar estratègies de promoció turística i millora de la imatge de destinació, d’impulsar la creació de nova oferta, productes i serveis; de l’organització d’actes i esdeveniments públics; i de facilitar formació, assessorament i acompanyament a totes aquelles empreses locals que formen part del teixit econòmic badaloní.

Incubació / Servei Local d’Empreses

Estem al costat de les empreses del territori en les seves etapes clau per assolir l’èxit, començant pel naixement i durant el creixement i expansió. La incubació és un procés constructiu per a empreses de nova creació basat en un seguiment pas a pas per tal que els negocis puguin aconseguir qualsevol objectiu a curt i llarg termini i s’afiancin a la ciutat.

Els nostres serveis d’incubació es troben al BCIN, on el Centre d’Empreses allotja els espais i recursos que formen part de la xarxa Reactivació Badalona i que disposen de totes les eines necessàries per a start-ups i spin-offs.Voleu començar un projecte? Presenteu-lo a Reactivació Badalona i junts, el podrem fer realitat.

Lloguer d’espais

Reactivació Badalona és la gestora del Centre de Congressos BCIN i ofereix el lloguer d’espais i sales per a esdeveniments. Unes instal·lacions amb sales que s’adapten a diverses necessitats i formats i que posen a disposició d’empreses o organitzacions els espais ideals per qualsevol mena d’esdeveniment, trobada o reunió.   

Empreses domiciliades

A Reactivació Badalona us oferim la possibilitat de domiciliar la vostra empresa amb nosaltres. Domiciliar una societat al BCIN són tot avantatges. Us dóna una imatge més professional i de prestigi a la vostra empresa, a banda de poder contractar els serveis complementaris de què disposem.