Reactivació Badalona

Empreses allotjades

Els nostres casos d’èxit són empreses, start-ups i spin-offs que s’han creat, creixen i es desenvolupen a Reactivació Badalona. El suport a aquestes iniciatives ha permès que es transformin en projectes.

32 empreses formen part de la nostra xarxa actualment, i pertanyen a sectors tan diversos com el tecnològic, sanitari, farmacèutic, nàutic, cosmètic, industrial, immobiliari i publicitat, entre d’altres. Entre tots, construïm un viver d’experiències compartides i assoliments en comú!

LCA ESPAÑA

Comercial laboratori farmacèutic 93 464 80 58

METALS & SLUDGE RECYCLING, SL

Comercial de subproductes i residus 93 464 80 65

MSR INFORMÁTICA, SL

Serveis informàtics 93 465 44 45

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BADALONA – PIMEC

Presentació i formació, serveis i assessorament a les empreses del municipi. 93 464 80 24

CAMBRA DE COMERÇ DEL BARCELONÈS NORD

902 448 448 ext. 1031

BIOMERIEUX ESPAÑA, SA

Comercial de laboratori fabricant de reactius 93 464 80 72

TECHROCKS, MARC PICART

Serveis informàtics 93 464 80 62

AFIRMA ADVOCAT: ANTONIO LÓPEZ

Advocat civil i mercantil 93 464 80 03

GSM3 ASYNTER, SL

Comercialització de productes farmacèutics 93 464 80 77

LUIS ALONSO WZ-U

Enginyeria farmacèutica 93 131 16 19

DEMOLICIONES Y TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ALISA, SL

Demolicions i excavacions 93 464 80 39

RONDINO MADERA IBÉRICA, SL

Comercialització de fustes 93 464 80 33

IGTP GERMANS TRIAS I PUJOL RESEARCH INSTITUTE

SARTORIUS STEDIM SPAIN, SA

Comercialització i representació d´aparells i equips de laboratori 93 464 80 12

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VENDING

Associació d’empreses de distribució automàtica -Vending 93 4648015

BATLLE FARRE

Compravenda d’immobles i valors mobiliaris 93 464 80 57

BECK & POLLITZER ESPAÑA 2016, SL

Instal·lació i reubicació de maquinària 93 4648031

INAPA ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SA

Distribució paper 93 464 80 09

OCEAN CONTAINERS TRADING, SL

Compra-venda de contenidors marítims 93 464 80 70

KIDE, S. COOP.

Comercialitzaciói de cambres de fred comercial i industrial 93 464 80 11

ARS PUBLICTARIA EXTERIOR, SL

Publicitat exterior 900 333 200

FOCUS INSIDE, SL

Serveis educatius 93 464 80 86

CEEISCAT

Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual i el VIH a Catalunya

NESCO INGENIERIA

Disseny, direcció i gestió de projectes als camps de l'enginyeria civil, edificació singular i rehabilitació 93 464 8087

Empreses domiciliades

KERBEROS SECURITY, SL

Empresa de Seguretat

ACEVERSU

Associació Catalana de Valorització Energètica de Residus Sòlids Urbans

INACAMI EXCAVACIONES, SL

KERBEROS LUXURY, SLU

Comercialització de béns i serveis de luxe

DRIMNANO, SL -DRIMSIM

Comercialització de SIM universal

SELFAUDIT, SL

Seguretat alimentària

EXCLUSIVES BADAMAR, SL

Construcció d’edificis i Promoció immobiliària

TECUMSEH EUROPE SALES & LOG. SUCURS. ESPAÑA, SL

Comercialització de compressors

ACELERA SOLUTIONS, SL

Representació i consultoria de marques /fabricants de productes i serveis tecnològics

INGGESCO INGENIERÍA Y GESTIÓN COMERCIAL 2006, SL

Comercial majorista de productes químics industrials i de ferralla