Reactivació Badalona

Jornada on-line. La propietat industrial i intel·lectual com a eina competitiva i de generació de valor

Ponent: José Maria del Valle. Advocat i Agent de la Propietat Industrial IP Senior Consultant de Clarke Modet.

La propietat industrial i intel·lectual és essencial per a les empreses modernes, ja que protegeix els seus actius més valuosos: la innovació i la creativitat. Mitjançant la protecció de patents, marques i drets d’autor, les empreses poden assegurar-se que els seus invents, dissenys i creacions rebin el reconeixement i la compensació adequats. A més, aquesta protecció fomenta la inversió en recerca i desenvolupament, promovent el creixement i la competitivitat en el mercat. La salvaguarda dels drets de propietat industrial i intel·lectual no només ajuda a defensar els interessos de les empreses, sinó que també contribueix a un entorn econòmic més just i dinàmic.

Comparteix:

Veure més

Jornada d’internacionalització per a PIMES

COMENÇA A EXPORTAR o ACCELERA LES TEVES VENDES A L’EXTERIOR Contingut: Inscripcions: Internacionalització per a PIMES. Exporta i ven més. – Reactivació Badalona (reactivaciobadalona.cat)